JA, ZDRAVA

Snaga života u udahu

O disanju je toliko toga napisano, o pravilnom i nepravilnom disanju, o vježbama disanja te o samom procesu disanja. Zato se nećemo baviti disanjem s tog aspekta. Razmišljaš...

Hvalospjev ljubavi

Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao,bio bih mjed što ječiili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanjai znao sva...