JA, BOLJA

SMART(ER) ciljevi

Mnoge naše zamisli ostaju neostvarene, puke ideje zasipane prašinom u najdubljim dijelovima sebe. Ne zato jer nisu važne, nego zato jer je pošlo u krivo kada su se trebale realizirati....

Biznis nije egotrip. Biznis je davanje i služenje.

Pročitala sam sjajnu knjigu „Soul centered leadership“ . Preporučam je svim poslovnim ženama koje za sebe smatraju da su iole otvorena za duhovne teme, pri čemu ne mislim na duhovne obnove,...